Білім негізі бастауышта қаланады

Выпуск - №35 (431)    :   04.09.2020
63

Еліміздің болашақ азаматтары бүгінгі күні мектеп партасында отырғаны бізге мәлім. Олардың қандай адам болып шығатыны көп жағдайда мектепте алған білімі мен үйдегі көрген тәрбиесіне тікелей байланысты.

Еліміздің болашақ азаматтарының жан-жақты дамыған жеке тұлға болып қалыптасуы, болашағымыздың жарқын болуы, мұғалімдердің еңбегімен, біліктілігімен сабақтасып жатыр. Өмірде мұғалімнің алдын көрмейтін адам жоқ деуге болады. Олардың оқушыларға ғылым және білім негіздерін терең меңгертуі өздігінен білім алуға жол ашуы, кәсіп таңдауда бағыт беруі, жалпы азамат етіп тәрбиелеп шығуы теңдесі жоқ еңбек.
Балаға берілетін тәлім-тәрбие жастайынан бойға сіңіру керектігі бұрыннан дәлелденген жағдай. Олай болса «Білім негізі – бастауышта» деген қанатты сөзде шындық пен жауапкершілік жатыр. Бастауыш сыныпта білім негізі дұрыс қалану керек, тәлім-тәрбиелік ізгі қасиеттер бала бойына жақсы сіңірілуі тиіс. Жалпы білім беретін орта мектептің бастауыш оқыту сатысының мұғалімдерінің алдында ең қиын және өте жауапты міндеттер жүктелген.
Оңы мен солын ажырата алмайтын жас балаға әріп таныту, сауатын ашу, тілін, ойын дамытуды оңай жұмыс деп айта алмаймын. Міне осындай ең жауапты істі мүлтіксіз орындап жүрген бастауыш сынып мұғалімдерінің еңбегі ұшан-теңіз. Еліміздің ең тамаша алдыңғы жақтағы, ел үшін қызмет жасап жүрген азаматтары осы мұғалімдердің алдынан хат танып, тәлім-тәрбие алған. Себебі мұғалімдер өмірге жол сілтейтін бағдаршам тәрізді. Сондықтан қазіргі кезеңде мұғалімдердің адал да шынайы таза еңбектері жас ұрпаққа өте қажет.
Жалпы адам баласы материалдық және рухани өмірдің ортасында тіршілік етеді де, өзі өмір сүріп отырған қоғамның, ұжымның ұлттың мүшесі ретінде өзіндік ақыл-парасатымен қоса жеке бастың өзіне тән ақыл-ой, ерік-жігер, мінез-құлық ерекшелігімен көрінуге тырысады. Мектеп оқушыларының бәріне ортақ біркелкі мінез-құлықтың болуы мүмкін емес нәрсе. Әр бала өзінше жеке тұлға. Сондықтан әрбір жеке тұлғамен байланыс орнатып, оны қалыптастырып, тәрбиелеп жетілдіру қажет.
Жеке тұлғаның ерекшелігі дегеніміз – оның өзіне тән мінез-құлықындағы, іс-әрекетіндегі, көзқарасындағы ерекшелігімен даралануы. Сол себепті бастауыш сынып оқушыларын рухани-адамгершілік және тұлғалық қасиеттер негізінде тәрбиелеуде оқыту арқылы тәрбие үрдісі маңызды орын алады. Ал сабақтағы және сабақтан тыс жүргізілетін тәбие жұмыстарындағы әдіс-тәсілдер мен іс-шараларды өткізу жолдары мұғалімнің шеберлігімен тікелей байланысты.

Зура ҚАЗБЕКОВА,
Жамбыл ОМ бастауыш
сынып мұғалімі,
Қостанай ауданы

 

Реклама